Oh... the basic_contributor role already exists. Прашалник за само-евалуација | Sigmoid Group

Опис и значење на беџот за верификација

Потребата за зголемување на довербата во онлајн продавниците од една страна, но и потребата за зголемување на свеста кај купувачите и правење разлика помеѓу регистрирани е-трговци и нерегистрирани субјекти кои учествуваат во онлајн продажбата (како дел од сивата економија) и претставуваат нелојална конкуренција за регистрираните е-продавници, станува се поголема во време кога е-трговијата е во подем и луѓето сѐ повеќе се охрабруваат да купуваат онлајн.


Верифицирани организации


Регистар на организации

wdt_ID Лого Организација Датум на издавање беџ Веб страна Валиден беџ
1 Сигмоид ДОО 06/05/2021 http://sigmoidgroup.com/ Да
2
3
4 NewCo 07/05/2021 https://www.google.com/ Не
5
6 Оил Метал 16/05/2021 https://www.oilmetal.com.mk Да
7

CONTACT US